enrere Origen del mot comú albalat i del propi Albalat

Referències bibliogràfiques sobre les diverses tesis de l'origen del mot comú albalat i del propi Albalat. De les tesis diferents, s'emfatitza en la tesi llatinista albus alatus dins del camp de la botànica per ser la tesi amb documentació històrica més antiga trobada (període visigòtic abans del segle VIII A.D.).


[ més... ]

enrere Origen del topònim Albalat | tesi llatinista (I): albalatus - albus alatus

Tesi llatinista de l'origen del topònim Albalat.

  • Albalat: albalatus - albus alatus

[ més... ]

enrere Altres accepcions del mot albalat (I): cardot gros (bot.)

En el glossari botànic, albalat és el nom antic valencià de l'espècie Onopordum acanthium L., coneguda en català com cardot gros, caracteritzada per les seves tiges alades blanques.


[ més... ]

enrere L'antropònim Albalat: 1r registre cronològic

Arrels històrics de l'antropònim Albalat en l'època de la Reconquesta.
[ més... ]

enrere Història del llinatge Albalat

Origen del llinatge Albalat als territoris de l'antiga Corona d'Aragó i la seva expansió.
[ més... ]

enrere Benet d'Albalat, noble i cavaller de Tarragona

Referències bibliogràfiques d'en Benet d'Albalat, noble i cavaller al servei del rei Jaume I el Conqueridor, S. XIIIè.
[ més... ]

enrere Raimundus d'Albalat (Albalat de Cinca)

Referència bibliogràfica d'en Raimundus d'Albalat, primer llinatge Albalat conegut i documentat.
[ més... ]

enrere Escuts del llinatge Albalat (I): Benet d'Albalat (I)

Diverses referències bibliogràfiques sobre el primer escut conegut del llinatge Albalat, propi d'en Benet d'Albalat, noble i cavaller al servei del rei Jaume I el Conqueridor.
[ més... ]

enrere Albalat - heràldica i genealogia

Referència bibliogràfica d'Albalat en les vessants heràldica, onomàstica i genealògica del "Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía".
[ més... ]

enrere Don Francisco de Albalat y Navajas, Conde de San Carlos

Referència bibliogràfica del noble Don Francisco de Albalat y Navajas, de la branca de Caudete, Conde de San Carlos.
[ més... ]


Pàgines :  (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 
41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 -